จ้างจัดกระบวนการเวทีเล่าสู่กันฟัง สานพลังประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด สานฝัน สานสัมพันธ์ สานอนาคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code