จ้างงานบำรุงรักษาและเปลี่ยนน้ำมัน Compressor ของ Chiller No.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code