จี้รฟท.จัดการขาย-สูบบุหรี่ในขบวนรถไฟ

ที่มา : เว็บไซต์ไทยโพสต์ 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


จี้รฟท.จัดการขาย-สูบบุหรี่ในขบวนรถไฟ thaihealth


วิจัยพบพ่อค้าเร่ขายบุหรี่บนรถไฟและพบผู้โดยสารสถานีรถไฟฝ่าฝืนสูบบุหรี่ บริเวณหน้าห้องน้ำ ประตูทางเข้า-ออก และบริเวณทางขึ้น-ลงรถไฟที่จุดข้อต่อรถไฟ หนุน รฟท.ขยายพื้นที่ปลอดภัยให้เห็นผลสัมฤทธิ์


ร.ต.ท.หญิงนวลตา อาภาคัพภะกุล หัวหน้านักวิจัยในโครงการสำรวจพฤติกรรมการสูบและจำหน่ายบุหรี่บริเวณชานชาลาสถานีรถไฟและบนขบวนรถไฟในประเทศไทย กล่าวว่า ระหว่างเดือนสิงหาคม 2559-มกราคม 2560 สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เผยผลสำรวจเชิงปริมาณและคุณภาพกับกลุ่มเป้าหมาย 8 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ใช้บริการรถไฟชาวต่างประเทศ, ผู้ใช้บริการรถไฟชาวไทย, เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำขบวนรถไฟ, พนักงานรักษารถไฟ, ผู้บริหารการรถไฟระดับหัวหน้าส่วนการเดินรถ, นายสถานีรถไฟ, รองผู้ว่าการรถไฟ และผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนขบวนรถไฟ รวมทั้งสิ้น 596 ราย โดยมีพื้นที่ศึกษาบริเวณ 9 สถานีรถไฟ และบนขบวนรถไฟ ได้แก่ สถานีรถไฟกรุงเทพฯ สถานีรถไฟบางกอกน้อย สถานีรถไฟเชียงใหม่ สถานีรถไฟอุบลราชธานี สถานีรถไฟหนองคาย สถานีรถไฟขอนแก่น สถานีรถไฟหาดใหญ่ สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี และสถานีรถไฟธนบุรี โดยสถานีดังกล่าวเป็นสถานีหลักที่มีประชาชนมาใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ


จากการสำรวจร้านค้าบริเวณสถานี พบเฉพาะที่สถานีรถไฟกรุงเทพฯ มี 3 ร้านค้า จาก 6 ร้าน ที่ฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยโชว์ซองบุหรี่หน้าร้าน สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ผลการสำรวจบนขบวนรถไฟที่สำรวจ 72 ขบวน พบว่ายังมีการขายบุหรี่บนขบวนรถอย่างเปิดเผย เฉพาะเส้นทางสายใต้ กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก ส่วนขบวนอื่นๆ มีพ่อค้าเร่ฝ่าฝืนขึ้นมาขายบุหรี่พร้อมกับสินค้าประเภทเครื่องดื่ม โดยแบ่งขายบุหรี่ 3 มวน 20 บาท และขายบุหรี่ซอง ซองละ 120 บาท


ร.ต.ท.หญิงนวลตา กล่าวอีกว่า ทุกเส้นทางที่สังเกตมีการฝ่าฝืน พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ทุกขบวน (72 ขบวน) โดยมีผู้โดยสารแต่ละขบวนประมาณ 8-12 ตู้รถไฟ ตู้ละประมาณ 76 คน โดยมีคนสูบบุหรี่ประมาณ 10 รายต่อ 1 ตู้รถไฟ ซึ่งนักสูบเหล่านี้สูบประมาณ 6 มวนต่อการเดินทาง 12 ชั่วโมง และลักษณะของบุหรี่มีทั้งมวนกระดาษเอง ใบจากและบุหรี่ก้นกรอง และบริเวณที่มีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่มากที่สุดคือ หน้าห้องน้ำ ประตูทางเข้า-ออก และบริเวณขึ้น-ลงรถไฟที่จุดข้อต่อรถไฟ บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่นักสูบชอบมาใช้เป็นที่สูบบุหรี่ ซึ่งบริเวณดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของตู้โดยสาร ควันบุหรี่จะเข้าสู่ตู้โดยสารโดยตรง ผู้โดยสารที่นั่งในตู้โดยสารจึงเป็นนักสูบมือสองโดยปริยาย และพบว่า ในพื้นที่ตู้โดยสารรรถไฟประมาณร้อยละ 70 ไม่มีประกาศหรือสติกเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ และยังมีการสูบบุหรี่บริเวณชานชาลาโดยผู้สูบมีทั้งเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการ (ผู้โดยสารและญาติ)


ทั้งนี้ ขอสนับสนุนการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายห้ามขาย/ห้ามสูบบุหรี่บนรถไฟและสถานีรถไฟ รวมถึงห้ามขาย/ห้ามดื่มสุราบนรถไฟและสถานีรถไฟ ตามระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ซึ่งจะส่งผลขยายพื้นที่ปลอดภัยทางสุขภาวะของประชาชนให้ครอบคลุมถึงบนรถไฟและสถานีรถไฟ ซึ่งคาดว่า สสส.น่าจะสนับสนุนให้ทำการสำรวจประเมินผลการขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ในปลายปีนี้อีกครั้ง

Shares:
QR Code :
QR Code