จิตแพทย์แนะสังคมควรยึด’ใจเขาใจเรา

  ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


จิตแพทย์แนะสังคมควรยึด'ใจเขาใจเรา thaihealth


แฟ้มภาพ


"ใจเขาใจเรา" ที่เป็นวัฒนธรรมพื้นฐาน จุดแข็งของคนไทยมาใช้ในสังคมเมือง โดยไม่ควรเพิกเฉยต่อปัญหารอบข้าง


น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีข่าวป้าทุบรถกระบะที่ย่านประเวศ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากบันดาลโทสะที่ไม่สามารถขับรถออกจากบ้านได้ ว่า สะท้อนถึงปัญหาสังคมที่สืบเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจและการขยายตัวของสังคมเมืองที่มีแนวโน้มมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตความเป็นอยู่และภาวะจิตใจ มีความเสี่ยงเกิดความรุนแรง เช่น ทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย ฯลฯ จึงขอให้อยู่กันแบบใช้ความรักใคร่ ปรองดอง เอื้ออาทร "ใจเขาใจเรา" ที่เป็นวัฒนธรรมพื้นฐาน จุดแข็งของคนไทยมาใช้ในสังคมเมือง โดยไม่ควรเพิกเฉยต่อปัญหารอบข้าง


          นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ จิตแพทย์โรงพยาบาลศรีธัญญา กล่าวถึงการใช้ชีวิตประจำวันในสภาพสังคมเมืองว่า มักเกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัว และเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า จึงขอให้ตั้งสติ ควบคุมตัวเองให้ได้ โดยเฉพาะอารมณ์โกรธและนำมาซึ่งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ ดังนั้นเมื่อมีความโกรธ ขอให้ใช้วิธีจัดการกับความโกรธโดยตั้งสติ รู้ตัวเองว่า "โกรธ" ให้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ หรือใช้วิธีการนับเลขต่อเนื่อง เช่น 1-10, 1-50 เป็นต้น ซึ่งจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์จากหนักเป็นเบาได้ หากประเมินแล้วควบคุมได้ยากหรือสถานการณ์มีความเครียดและมีความเสี่ยงอาจเกิดการปะทะกัน ขอให้ออกจากสถานการณ์ไปก่อนจะ ช่วยสงบอารมณ์ได้


          "ผู้ที่มีความเครียดสะสม จะมีความอดทนต่ำเมื่อเผชิญสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ถูกใจ ดังนั้นจะต้องฝึกการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เข้มแข็ง พร้อมที่จะปรับตัว เผชิญกับปัญหาโดยไม่เกิดคามเครียด ทั้งนี้ การออกกำลังกายช่วยในการคลายความเครียดได้ โดยออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที อาทิตย์ละ 3 วัน พักผ่อนให้เพียงพอ เช่น การนอนหลับ หรือไปเที่ยว ซึ่งจะต้องไม่เหนื่อยจนเกินไป" นพ.อภิชาติกล่าว


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code