จิตแพทย์ขอสื่อเสนอข่าว ช่วยคนคิดสั้นหาทางออก

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์แฟ้มภาพ


“จิตแพทย์” ขอพลังสื่อ เสนอข่าวสร้างสรรค์ ช่วยคนคิดสั้นหาทางออกจากปัญหา หยุดรายงานวิธีปลิดชีพชนิดเร้าอารมณ์


พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะจิตแพทย์ กล่าวถึงความเหมาะสมในการนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตายของสื่อมวลชน ว่า เข้าใจว่าสื่อมวลชนเองก็ทำไปตามหน้าที่ แต่สิ่งที่ควรระมัดระวังในการนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตายนั้นหากนำเสนอละเอียดเกินไปก็มีผลให้เกิดการลอกเลียนแบบได้ อย่างไรก็ตามหากมีการสร้างสมดุลข่าวสารที่ดีสื่อมวลชนก็จะช่วยเป็นกระบอกเสียงให้คนที่อาจจะกำลังอยู่ช่วงลำบากมีทางออกได้


ดังนั้นสิ่งที่สื่อมวลชนควรระมัดระวังในการนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตายคือ 1. ไม่รายงานข่าวที่ไปเร้าอารมณ์ความรู้สึก เช่น “กำลังไปได้ดี แต่ไม่น่าเลย” เป็นต้น 2. ไม่ใส่รายละเอียดของวิธีที่ใช้ เพราะมีผลทำให้คนที่กำลังอยู่ในสภาวะหาทางออกไม่ได้เกิดการลอกเลียนแบบ ซึ่งมีผลจริงๆ จะเห็นว่าชว่งไหนมีการนำเสนอวิธีการหนึ่ง เรามักพบเคสในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นซ้ำๆ อีก และทุกวันนี้เราได้เห็นวิธีการใหม่ๆ เข้ามาหลายวิธี 3.ไม่ควรตั้งคำถามกับญาติ และคนใกล้ชิด เพราะอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกผิดในใจ 4.ไม่ควรนำเสนอภาพศพ เพราะกระทบกับทั้งผู้เสียชีวิต และญาติ 5. ไม่นำเสนอซ้ำๆ เพราะเป็นการตอกย้ำเหตุการณ์


พญ.พรรณพิมล กล่าวต่อว่า สำหรับสิ่งที่สื่อมวลชนควรนำเสนอข่าวไปตามปกติ แต่เพิ่มคำแนะนำแนวทางออกสำหรับคนที่ตกอยู่ในสภาวะเดียวกันให้เขารู้ว่าต้องทำอย่างไร และมีกระบวนการช่วยเหลืออย่างไร ต้องรับคำปรึกษาที่ไหน เช่น สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 เป็นต้น ทั้งนี้ ถ้าในต่างประเทศ บางประเทศที่มีการเข้มงวดเรื่องนี้มากๆ การนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตายเขาจะไม่ให้อยู่ในหน้าหลักที่คนมองเห็นได้ง่าย เพราะไม่อยากให้คนสนใจ

Shares:
QR Code :
QR Code