จิตอาสา ดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิงในชุมชน

ที่มา : แฟนเพจสุขภาวะชุมชน


ภาพประกอบจากแฟนเพจสุขภาวะชุมชน


จิตอาสา ดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิงในชุมชน thaihealth


“จิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิง” ทำงานที่รัก ในสไตล์ของผู้สูงอายุชุมชนสนม


แนวคิดการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ นั้นเกิดจากกลุ่มผู้สูงอายุที่มีเวลาว่าง และต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม พวกเขาจึงรวมตัวกัน เกิดเป็นกลุ่มจิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิง (Care Giver) ออกให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือในชุมชน


หากเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ตัวคนเดียว กลุ่มอาสาสมัครจะออกเยี่ยมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หากเป็นผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่พอช่วยเหลือตัวเองได้ จะออกเยี่ยมเดือนละ 2-3 ครั้ง และหากเป็นผู้สูงอายุที่มีคนคอยดูแล ก็จะออกเยี่ยมเดือนละ 1 ครั้ง


ภารกิจหลัก ๆ ของทางกลุ่มจิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิง คือ คอยคัดกรองและตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน มีบริการส่งเสริมสุขภาพ ออกเยี่ยมตามบ้าน และคอยให้คำปรึกษา เช่น ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยา การทำกายภาพบำบัด หรือการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลือ


กลุ่มจิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิง ได้รับการยอมรับจากผู้ป่วยและญาติมาตลอดตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ด้วยความขยันทุ่มเท รับผิดชอบ เอาใจใส่เสมือนญาติมิตร ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจที่ดี มีชีวิตยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น ทั้งยังทำให้สังคมเกิดความช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นชุมชนท้องถิ่นที่ไม่ทอดทิ้งกัน และเป็นอีกหนึ่งหลักประกันที่เชื่อได้ว่าทุกคนในชุมชน จะมีสิทธิเท่าเทียมกันในการบริการส่งเสริมสุขภาพ


ชุมชนไหนที่สนใจ อยากลองนำโมเดลการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการของ “จิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิง” ไปปรับใช้กับชุมชนของตนเอง สามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวบุญจันทร์ ประสมกล้า (ประธานกลุ่มจิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิง) โทร. 089-964-1894

Shares:
QR Code :
QR Code