จับหน่อไม้มาใส่ปี๊บ

ที่มา : แฟนเพจสุขภาวะชุมชน จาก หนังสือ "จากทุนที่ดีพอ…สร้างสมอแขที่พอดี"


ภาพประกอบจากแฟนเพจสุขภาวะชุมชน


จับหน่อไม้มาใส่ปี๊บ thaihealth


จับหน่อไม้มาใส่ปี๊บ ที่ ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก


หน่อไม้เป็นพืชที่ขึ้นง่าย ชาวบ้านสามารถเก็บกินได้ยามเมื่อถึงฤดูกาลของมัน คนชนบทบางส่วนที่มีความรู้ ก็นิยมทำหน่อไม้ไว้กินในฤดูแล้ง อย่างที่บ้านสมอแข หมู่ที่ 4 นี้ ชาวบ้านส่วนหนึ่งมีความรู้ด้านการถนอมหน่อไม้ จึงทำไว้กินในครัวเรือน ต่อมามีการนำออกขายให้พื้นที่ใกล้เคียงจนเป็นที่รู้จัก


สมาชิกแต่ละคนทำหน่อไม้ในพื้นที่บ้านของตัวเอง ประโยชน์ของกลุ่มอยู่ที่การหาตลาดเพื่อจำหน่าย โดยจะมีการส่งข่าวกันในลักษณะเครือข่าย แต่ส่วนใหญ่แล้ว ทุกคนไม่ต้องไปไกล เพราะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่


วิธีการทำนั้นไม่ยาก แต่วัตถุดิบอย่างหน่อไม้นั้นปัจจุบันต้องซื้อเข้ามา เพราะตำบลสมอโคนไม่มีพื้นที่ป่า จึงหาได้ตามธรรมชาติน้อย เมื่อได้หน่อไม้มา ก็ทำการตัดแต่ง จากนั้นล้างให้สะอาด แล้วบรรจุลงปี๊บ นำขึ้นต้มทั้งปี๊บ ใช้เวลานานราว 2-3 ชั่วโมง จนหน่อไม้สุก น้ำที่ต้มมีสีใส จากนั้นทิ้งไว้ 5 นาที เติมน้ำให้เต็ม แล้วเชื่อมฝาปิดก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย


หน่อไม้ปี๊บหนึ่งมีน้ำหนัก 20 กิโลกรัม โดยเป็นเนื้อหน่อไม้ 12 กิโลกรัม ราคาอยู่ที่ปี๊บละ 300 บาท

Shares:
QR Code :
QR Code