จับมือเครือข่ายจัดงาน สัปดาห์ยาต้านจุลชีพโลก

ที่มา : ไทยโพสต์


จับมือเครือข่ายจัดงาน สัปดาห์ยาต้านจุลชีพโลก thaihealth


แฟ้มภาพ


จับมือเครือข่ายจัดงาน "สัปดาห์ยาต้านจุลชีพโลก" เพื่อร่วมกันสร้างความตื่นตัว ตระหนักรู้เรื่องเชื้อดื้อยา


จับมือเครือข่าย เชิญชวนประชาชน คณาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัปดาห์ความตระหนักรู้ เรื่องยาต้านจุลชีพโลกของประ เทศไทย วันที่ 16-24 พ.ย. เพื่อร่วมกันสร้างความตื่นตัว ตระหนักรู้เรื่องเชื้อดื้อยา


นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาปฏิชีวนะ) ยังเป็นปัญหาใหญ่ที่ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญ ต้นเหตุจากการใช้ยาพร่ำเพรื่อ ใช้ยาไม่ถูกโรค ไม่ถูกวิธี จนส่งผล กระทบในวงกว้างทั้งคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับโลก


ดังนั้นในวันที่ 18 พฤศจิกายนของทุกปี ทั่วโลกจึงมีการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์เชื้อดื้อยาอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเทศไทยในปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายจัดงานสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย ประจำปี 2563 โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ สมาคมและองค์กรวิชาชีพ ภาคประชาชน ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว


ซึ่งงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2563 และพิธีเปิดในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธาน ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมเสวนาถึงสถานการณ์เชื้อดื้อยาในปัจจุบัน และแนวทางในการแก้ปัญหาและป้องกันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมย่อยของภาคีเครือข่ายต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมแสดงผลงานประกวดภาพวาดและเรียงความเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสัตว์ ที่โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 และทางศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่าย ภาคประชาสังคมและวิชาชีพ จะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสื่อ เวทีเสวนาและเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อดิจิทัลและเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื้อยาปฏิชีวนะตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้

Shares:
QR Code :
QR Code