จันทบุรีเปิดงานมหกรรมสุขภาวะดีวิถีฅนจันท์ ปีที่ 3

คณะทำงานโครงการบูรณาการขยายผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี โดยพลังเบญจภาคี จ.จันทบุรี เปิดงานมหกรรมสุขภาวะดีวิถีฅนจันท์ ปีที่ 3 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ตลาดเจริญสุข ถนนมหาราช ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี

จันทบุรีเปิดงานมหกรรมสุขภาวะดีวิถีฅนจันท์ ปีที่ 3

เปิดงานโดย นายณรงค์ ธีรจันทรางกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยในเวทีกลางภายในงาน มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดสารพิษและอาหารจากเครือข่ายตำบลสุขภาวะทั้ง 15 ตำบล และไม่ใช้โฟม และใช้จาน ชามกระเบื้องเป็นภาชนะที่บรรจุอาหาร ดนตรีจากเด็กและเยาวชน

จันทบุรีเปิดงานมหกรรมสุขภาวะดีวิถีฅนจันท์ ปีที่ 3 จันทบุรีเปิดงานมหกรรมสุขภาวะดีวิถีฅนจันท์ ปีที่ 3

เวทีเสวนา “ตำบลสุขภาวะ กับพลังเบญจภาคี” นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ การออกกำลังกาย การออกร้านของตำบลต้นแบบสุขภาวะ การออกร้านจากชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร การออกร้านในงานจะต้องไม่มีเหล้า เบียร์ บุหรี่ นำอัดลม ส่วนผสมในการปรุงอาหารต้องไม่มีผงชูรส ซึ่งนอกจากจะได้หาซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ แล้ว ยังมีสาระดีๆ จากเวทีเสวนาที่จะเผยแพร่ความรู้ ปัญหา แนวทางการจัดการที่โครงการฯใช้เป็นธงนำไปสู่เป้าหมายการเป็นพื้นที่สุขภาวะที่ดีของจันทบุรี       

ที่มา: เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก
 

Shares:
QR Code :
QR Code