จันทบุรีเตรียมงาน “มหกรรมตะวันออก…ดีจัง”

/data/content/23403/cms/cefhklsux268.jpg

          สมาคมสื่อสร้างสรรค์แถลงข่าว เตรียมจัดงาน”มหกรรมตะวันออก…ดีจัง รวมพลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างเมืองสุขภาวะ” หวังดึงพลังเยาวชนจันทบุรีสร้างสังคมน่าอยู่

          เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ที่ท่าเทียบเรือแบบเบ็ดเสร็จ เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวภาคตะวันออก ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส.อำเภอแหลมสิงห์ และเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมตะวันออก…ดีจัง รวมพลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างเมืองสุขภาวะ ตอนพลังเยาวชนเปลี่ยนตะวันออก” วันที่ 15-16 มีนาคม ที่ตึกแดง อ.แหลมสิงห์

          เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชนภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 D คือ สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อสร้างและขยายสื่อดี ให้เข้าถึงเด็ก ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน ครอบครัวและชุมชน ภายในงานจะมีเด็กและเยาวชนจากภาคตะวันออกกว่า 300 คนมาร่วมจัดนิทรรศการมีชีวิต เพื่อเติมเต็มความรู้นอกห้องเรียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิด การแสดงออกที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบเรียนรู้ร่วมกันชุมชนห่างไกลยาเสพติด

          ภายในงานจะนำเด็กและเยาวชนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินชีวิตจริงของชุมชนในเขตอ.แหลมสิงห์ อาทิ บ้านปลาธนาคารปู การทอเสื่อบางสระเก้า ป่าตะกาดใหญ่ ตลาดสี่มุมเมรุ วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน รวมทั้งมีการแสดงของเด็กและเยาวชนในภาคตะวันออก 8 จังหวัด 18 กลุ่มเยาวชน อาทิ รำตำขนมจีน เท่งตุ๊ก รำสวด เพลงรำพา ไทยพวนม่วนชื่น ละครสิ่งแวดล้อม และการแสดงคอนเสิร์ตวงโฮป แฟมิลี่

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์

Shares:
QR Code :
QR Code