จัดเตรียมงานกาชาด เทศกาลงานบุญเดือนสิบ

ที่มา : แฟนเพจศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จ.นครศรีธรรมราช


ภาพประกอบจากแฟนเพจศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จ.นครศรีธรรมราช


จัดเตรียมงานกาชาด เทศกาลงานบุญเดือนสิบ thaihealth


ร่วมประชุมหารือการจัดเตรียมงานกาชาด ในช่วงเทศกาลงานบุญเดือนสิบ จ.นครศรีธรรมราช 


เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และเครือข่าย โรงเรียนนครศรีการบริบาล โรงพยาบาลคริสเตียน โรงภาพยนต์ GEV ไปรษณีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเหล่ากาชาด และเจ้าภาพการจัดงาน กาชาดและงานเดือนสิบ ประจำปี2560 โดยมี นายณรงค์พร ณ พัทลุง ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหารือการจัดเตรียมงานกาชาด ในช่วงเทศกาลงานบุญเดือนสิบ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) และเตรียมจัดเตรียมกิจกรรมภายในซุ้มกาชาด


ซึ่งทางศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายวรวุฒิ ประสารพจน์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงและทีมงาน ได้เสนอแนวทางการจัดงาน โดยจะมีมาตรการให้เป็นงานบุญเดือนสิบ ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานบุญปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ในซุ้มกาชาดตลอดระยะเวลา 10 วัน 10 คืน อีกทั้งยังมีกิจกรรมของเครือข่ายเยาวชนคนเมืองคอน เป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชน

Shares:
QR Code :
QR Code