จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชน

ที่มา : แฟนเพจสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน Child and Youth Media Institute


ภาพประกอบจากแฟนเพจสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน Child and Youth Media Institute


จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชน thaihealth


จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้


เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน และเครือข่าย Thai civic Education ได้ร่วมกันจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชน จำนวน 15 โรงเรียน ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้


โดยกิจกรรมในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากคุณโตมร อภิวันทนากร จากกลุ่มมานีมานะ ได้ให้ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมพื้นที่ความคิด โดยให้อ่านข้อความที่ปรากฎแล้วร่วมอภิปรายแสดงความคิดว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ อย่างไร


ในส่วนของช่วงบ่าย ได้แบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์สื่อ จากคลิปข่าว แบบเรียน และรายการข่าว หากเราต้องการให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรม เราจะต้องทำอย่างไร

Shares:
QR Code :
QR Code