จัดอบรมครู-นร. เสริมกิจกรรมทางกาย

ที่มา : www.matichon.co.th


“โชป้า แอนด์ ชายด์ป้าโค้ช” เสริมกิจกรรมทางกาย thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมอนามัยจัดอบรมครู-นร. ฝึกกายบริหาร เสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ หลังเด็กนั่งๆ นอนๆ เคลื่อนไหวน้อย


นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวถึงการจัดอบรมหลักสูตรโชป้า แอนด์ ชายด์ป้าโค้ช ซึ่งเป็นกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย เพื่อให้ครู นักเรียน และบุคลากรสาธารณสุขที่ดูแลสุขภาพเด็กมีความรู้ มีแนวทางและเครื่องมือ ในการส่งเสริมให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย สร้างความมุ่งมั่นในการดำเนินชีวิตของตนเอง ว่า จากข้อมูลสถานการณ์ด้านการมีกิจกรรมทางกายของประชากรไทย ระหว่างปี 2555 – 2557 โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่า อัตราการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในกลุ่มประชากรวัยเด็กลดลงประมาณร้อยละ 5 คือ จากประมาณร้อยละ 68 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 63 ในปี 2557 และยังพบว่าเด็กๆ ใช้เวลาไปกับพฤติกรรมนั่งๆ นอนๆ หรือเคลื่อนไหวน้อย (Sedentary Behavior) ได้แก่ การนั่งดูโทรทัศน์ ใช้คอมพิวเตอร์ เข้าร้านเกมส์ หรืออินเตอร์เน็ต รวมถึงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาประเภทต่างๆ วันละหลายชั่วโมง ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา


นพ.ณัฐพร กล่าวต่อไปว่า การพัฒนานโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน และการพัฒนาคุณภาพโปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและเด็ก ด้วยโครงการโชป้า แอนด์ ชายด์ป้า เกมส์ ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่อาเซียน จะช่วยให้เด็กได้สนุกสนานกับกิจกรรมทางกายที่มีความหลากหลาย เช่น จิงโจ้FUN for FIT เป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกแบบแรงกระแทกสูงสำหรับเด็ก มีการกระโดดด้วยท่าทางที่หลากหลาย ทั้งกระโดดขาเดียว และขาคู่ พร้อมทั้งใช้แขนประกอบการเคลื่อนไหว สามารถปฏิบัติได้ทั้งเป็นคู่และเดี่ยว เพื่อให้เด็กได้พัฒนาหัวใจ ปอด หลอดเลือด กล้ามเนื้อ เอ็นข้อต่อ และกระดูก ให้มีความแข็งแรงและอดทน กระตุ้นการเจริญเติบโตและส่งเสริมการหลั่งของโกรทฮอร์โมน ซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญที่ทำให้เด็กเจริญเติบโต สูงสมส่วน สมองดี และแข็งแรง


“นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่เรียกว่า เก้าอี้ขยี้พุง เป็นโปรแกรมออกกำลังกายแบบแอโรบิก ผสมผสานการฝึกเคลื่อนไหวร่างกายแบบแรงต้านบนเก้าอี้ เหมาะสำหรับทุกกลุ่มวัย รวมถึงผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ เช่น เข่าเสื่อม ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก สามารถกระทำได้ในพื้นที่จำกัด ทั้งในบริเวณโต๊ะทำงาน ห้องประชุม หน้าโทรทัศน์ ในห้องนั่งเล่น สนามเด็กเล่น หรือสวนสาธารณะ โดยมีอุปกรณ์คือ เก้าอี้เพียงตัวเดียวที่แข็งแรงมั่นคง สามารถรองรับน้ำหนักตัวได้ดี และจิงโจ้ยืดตัว จะสร้างเสริมความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เอ็นข้อต่อ ทำให้เกิดการยืดของแนวกระดูก ช่วยให้ผ่อนคลาย เพิ่มความสูง ป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย” นพ.ณัฐพร กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code