จัดสัมมนาการสร้างมาตรฐานความปลอดภัย และการแพทย์ในงานวิ่งของประเทศไทย

ที่มาและภาพประกอบ : TMPSA


จัดสัมมนาการสร้างมาตรฐานความปลอดภัย และการแพทย์ในงานวิ่งของประเทศไทย thaihealth


แฟ้มภาพ


TMPSA  ร่วมกับ สสปน. และ สสส. จัดงานสัมมนา  "การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและการแพทย์ในงานวิ่งของประเทศไทย" ยกระดับการแพทย์ของสนามวิ่งในประเทศไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานระดับสากล


สมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย หรือ TMPSA  ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดงานสัมมนา "การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและการแพทย์ในงานวิ่งของประเทศไทย"  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยในงานกีฬามวลชนประเภทงานวิ่ง รวมถึงนำเสนอแนวทางเพื่อยกระดับการแพทย์ของสนามวิ่งในประเทศไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานระดับสากล  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564


 


จัดสัมนาการสร้างมาตรฐานความปลอดภัย และการแพทย์ในงานวิ่งของประเทศไทย thaihealth


การสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบงานสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง ผู้ช่วยเลขาธิการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนา และร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ความสำคัญของการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและการแพทย์ในงานวิ่งของประเทศไทย" โดยได้กล่าวถึงการให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและการแพทย์ของผู้จัดงานวิ่งในทุกมิติ เพื่อให้นักวิ่งสามารถเข้าร่วมงานวิ่งได้อย่างปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีตามมา ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้านความปลอดภัยและการแพทย์ให้แก่วงการงานวิ่งของประเทศไทยในอนาคต


 


จัดสัมนาการสร้างมาตรฐานความปลอดภัย และการแพทย์ในงานวิ่งของประเทศไทย thaihealth


สำหรับการบรรยายในหัวข้อ “ความรู้ความเข้าใจในการจัดการความปลอดภัยและการแพทย์สำหรับสนามวิ่ง” ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ภัทรภณ อติเมธิน Medical Director IRRM Certified World Label นายแพทย์จิรายุ จันทนาโกเมษ จากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพททยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ ว่าที่ร้อยตรีการันต์ ศรีวัฒนบูรพา  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ สพฉ. ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ที่จำเป็นต่อผู้จัดงานวิ่งในด้านต่างๆ เพื่อป้องกันเหตุอันไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นต่อตัวนักวิ่งที่ลงแข่งขันในสนามนั้นๆ รวมทั้งยังให้แนวทางในการปฏิบัติเบื้องต้น โดยยกตัวอย่างจากการจัดงานวิ่งบางแสน 42 ชลบุรีมาราธอน ที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาอีกด้วย


นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรอีก 2 ท่าน คือ นายแพทย์ศรัทธา ริยาพันธ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และแพทย์หญิงกชกร จำเริญเกตุประทีป วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาร่วมบรรยายในหัวข้อ "การเก็บข้อมูลและการติดตามทางการแพทย์หลังการเข้าร่วมงาน" ที่ได้มาให้ความรู้และทำให้เห็นถึงความสำคัญของการเก็บข้อมูลทางด้านสุขภาพและการแพทย์ของนักวิ่ง ที่ผู้จัดงานวิ่งควรเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการนำข้อมูลไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อความปลอดภัยของนักวิ่งและผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานวิ่งระดับมวลชน


และในช่วงท้ายของงานสัมมนา วิทยากรทุกท่านยังได้มาร่วมกันตอบคำถาม ที่มาจากผู้ชมที่เข้าฟังงานสัมมนาทั้งจากทางโปรแกรม Zoom และ เฟซบุ๊กเพจ TMPSA ซึ่งนอกจากจะช่วยคลายข้อสงสัยให้แก่นักวิ่งและผู้จัดงานแล้ว ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการด้านความปลอดภัยและการแพทย์ของงานวิ่งไทยในอนาคตอีกด้วย


 


จัดสัมนาการสร้างมาตรฐานความปลอดภัย และการแพทย์ในงานวิ่งของประเทศไทย thaihealth


ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมงานสัมมนา "การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและการแพทย์ในงานวิ่งของประเทศไทย" ย้อนหลัง และสามารถติดตามข่าวสารวงการงานวิ่งของไทย ได้ที่เฟซบุ๊กเพจ TMPSA : facebook.com/tmpsa.org

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ