จัดนิทรรศการ "พื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ : แค่คุณปรับ…พื้นที่ก็เปลี่ยน…เป็นพื้นที่สุขภาวะ"

featured

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเขตภาษีเจริญ ชุมชน และภาคีเครือข่ายจัดนิทรรศการ “พื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ : แค่คุณปรับ…พื้นที่ก็เปลี่ยน…เป็นพื้นที่สุขภาวะ” ณ ใต้สะพานบางขี้แก้ง ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร “พื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัดของสุขภาวะคนเมือง” เป็นแนวคิดการสร้างพื้นที่รกร้างให้เปลี่ยนเป็นพื้นที่สุขภาวะของ “ชุมชนเลิศสุขสม” เขตภาษีเจริญแห่งนี้เป็นชุมชนสุขภาวะใต้สะพานลอย ที่เป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร

Shares:
QR Code :
QR Code