จัดนักศึกษาดูงาน นำความรู้ไปใช้กับชุมชน

          “Active Citizen – ปิดทองหลังพระ” จัดนักศึกษาดูงานหมู่บ้านพอเพียง จ.แพร่ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชุมชน


/data/content/26019/cms/e_bcgijklrwxz6.jpg


          โครงการ Active Citizen ร่วมกับเครือข่ายปิดทองหลังพระ ของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ในวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ หมู่บ้านบ้านห้วยขอน หมู่ที่ 11 และหมู่บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ ซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดตั้งธนาคารผักหวาน ซึ่งจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ นักศึกษาจะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับชุมชนที่ร่วมพัฒนากับชาวบ้าน คือหมู่บ้านห้วยขอน หมู่ที่ 14 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ ต่อไป


/data/content/26019/cms/e_acdehknpqrsy.jpg


           สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้ที่ www.facebook.com/ThailandActiveCitizen


 


 


            ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code