จัดทีมแพทย์ เฝ้าระวังอีโบล่า 24 ชม.

          กทม.เฝ้าระวังอีโบล่า24ชม. จัดทีมแพทย์-พยาบาลเคลื่อนที่ คัดกรองสนามบินนานาชาติ เน้นกลุ่มเดินทางจากประเทศเสี่ยง


 /data/content/25440/cms/e_bcgijkptux34.jpg


         นายพีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) กล่าวว่า ขณะนี้ในประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลการป่วยด้วยโรคอีโบลา แต่การระบาดของโรคอีโบลาในต่างประเทศยังน่าเป็นห่วง เพราะมีอัตราการป่วยตายสูงกว่า ร้อยละ 50 อีกทั้งในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนและการรักษาเฉพาะ เนื่องจากกรุงเทพฯเป็นศูนย์กลางการคมนาคม จึงทำให้มีผู้เดินทางเข้าออกระหว่างประเทศจำนวนมาก ซึ่งหากผู้ได้รับเชื้อเดินทางเข้ามาและแสดงอาการเจ็บป่วยก็อาจจะแพร่โรคไปสู่ผู้อื่นได้


          นายพีระพงษ์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้กทม.ได้สั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังโรคอีโบลา ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจัดทีมแพทย์ พยาบาล เคลื่อนที่ เฝ้าระวังและตรวจคัดกรองที่สนามบินนานาชาติ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยเน้นกลุ่มที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด โดยตรวจวัดไข้อย่างละเอียด บันทึกประวัติ สถานที่พักและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เพื่อตรวจสอบอาการผิดปกติทุกวัน นอกจากนี้เตรียมห้องแยกโรคในโรงพยาบาล พร้อมให้การดูแลหากมีผู้ป่วยสงสัย พร้อมติดตามประเมินสถานการณ์การระบาดในต่างประเทศและความก้าวหน้าด้านการรักษา


          นายพีระพงษ์ กล่าวอีกว่า โดยจากการประเมินความเสี่ยงของการติดเชื้อดังกล่าว ประเมินได้ ดังนี้ 1. ระดับความเสี่ยงต่ำ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ซึ่งมีโอกาสสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วย รวมทั้งคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศที่มีการระบาด แต่ไม่ได้ไปสัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยโดยตรง ซึ่งกทม.จะเผยแพร่คำแนะนำในการดูแลอนามัยส่วนบุคคลและให้ความรู้ 2.ระดับความเสี่ยงปานกลาง ได้แก่ ญาติ ผู้ดูแล ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดและมีอาการป่วย โดยกทม. จะเฝ้าระวังติดตามผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวัง หากมีอาการป่วยให้รีบพบแพทย์ทันทีและแจ้งประวัติการเดินทางในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งให้คำแนะนำญาติในการป้องกัน


          นายพีระพงษ์ กล่าวด้วยว่า และ 3.ระดับความเสี่ยงสูง กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข กลุ่มผู้ขายบริการทางเพศ โดยกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ให้คัดกรองผู้ป่วย พร้อมปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด ตลอดจนใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง รวมทั้งแยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อออกจากผู้ป่วยอื่นๆ ขณะที่กลุ่มผู้ขายบริการทางเพศ ความรู้เรื่องโรคอีโบลาและการป้องกันตนเอง เรื่องการติดต่อทางสารคัดหลั่ง อสุจิ และสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code