จัดงาน ‘spark U’ สามจังหวัดชายแดนใต้

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ MGR Online


จัดงาน 'spark U' สามจังหวัดชายแดนใต้ thaihealth


จังหวัดปัตตานีจัด 'Spark U' สามจังหวัดชายแดนใต้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านจำนวนมาก เข้าร่วมงาน มหกรรม spark U สามจังหวัดชายแดนใต้ ร้อยสายใย ด้วยหัวใจมลายู  รวมพลังปลุกใจเมืองใต้ สร้างพื้นที่สุขภาวะให้หัวใจเป็นหนึ่งเดียว โดยแผนงานการแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนหรือ สสย.  ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กลุ่มดอกไม้ยิ้มยะลาจัดงานมหกรรม spark U 3 จังหวัดชายแดนใต้ ร้อยสายใย ด้วยหัวใจมลายู ที่บริเวณกำแพงข้างประตูวังยะหริ่ง จ.ปัตตานี เพื่อเป้าหมายสานสายใย หัวใจชาวใต้ให้ได้ไหวเต้น จุดประกาย spark พลังเยาวชน พลเมืองคนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาขยับปีกฝันสร้างสรรค์ชีวิต สุขภาวะ โดยมี นายยูกิฟลี กาเร็ง ปลัดอำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี นายมานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิสสส. และประชาชนในพื้นที่จำนวนมากเข้าร่วม


จัดงาน 'spark U' สามจังหวัดชายแดนใต้ thaihealth


ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนทำงานด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการเปิดพื้นที่ชุมชนเป็น 4 ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมลงพื้นที่ศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรียนรู้จักพื้นที่ประวัติพื้นที่ ปฏิบัติจริง ทั้ง 4 ห้องเรียน 4 ชุมชน ก่อนที่แต่ละชุมชนจะยกห้องเรียนมาจัดแสดง ร่วมกันที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

Shares:
QR Code :
QR Code