จัดงาน “วันดินโลก” น้อมนำศาสตร์ของพ่อ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


จัดงาน “วันดินโลก” น้อมนำศาสตร์ของพ่อ thaihealth


กรมพัฒนาที่ดิน จัดงาน “วันดินโลกรวมศาสตร์ของพ่อ เชื่อมต่อดินมีปัญหาน้อมนำวิถีราชาต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9


นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิด งานวันดินโลก “วันดินโลกรวมศาสตร์ของพ่อ เชื่อมต่อดินมีปัญหา น้อมนำวิถีราชาต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายนักวิชาการด้านดินเค็มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการกำหนดทิศทางการวิจัยและการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มในอนาคต โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับกองแผนงานกรมพัฒนาที่ดิน และ UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification มีภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ สนใจเข้าร่วมงานกว่า 400 คน


การจัดงาน “วันดินโลก รวมศาสตร์ของพ่อเชื่อมต่อดินมีปัญหา น้อมนำวิถีราชาต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 ถึง 29 มิถุนายน 2561 ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจำนวน 4 เรื่องได้แก่ 1.ความสำคัญของวันดินโลกและกิจกรรมที่ดำเนินการในการฟื้นฟูทรัพยากรดิน 2.วันต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและทิศทางการดำเนินงานอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 3.การจัดการดินเค็มกับเป้าหมายความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน 4.ความเสื่อมโทรมของที่ดินกับเป้าหมาย และตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยและมีการเสวนาในหัวข้อปัญหาดินของราษฎร์แก้ด้วยปราชญ์ของพ่อ และศาสตร์พระราชากับการแก้ไขปัญหาดินเค็ม และมีการจัดนิทรรศการจำนวน 14 เรื่องแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 1.นิทรรศการวันดินโลก 2.เทศกาลการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและ 3.นิทรรศการการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม


นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เกิดขึ้น จากการร่วมมือกันระหว่างกรมพัฒนาที่ดินและผู้แทนจาก unccd เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันดินโลก และเป็นการรณรงค์ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านต่างๆ ติดตามผลงานวิจัยและเป็นเวทีเสวนาทิศทางการวิจัยและการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคตรวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ซึ่งจะเป็นการแสดงศักยภาพของการพัฒนาในแนวใหม่ ในการบูรณาการพัฒนาและการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็ม ระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเกษตรกรหลักของพื้นที่ หรือที่เรียกว่าประชารัฐ อย่างยั่งยืนต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code