จัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2563

featured

วันที่ 17 กันยายน 2563 ที่โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมมหกรรมเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ประจำปี 2563 “สร้างสรรค์นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาวะ เพื่อประโยชน์ของเด็กและเยาวชนไทย” และในโอกาสครบรอบการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชน เป็นปีที่ 10 ของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายในงานมีการยื่นข้อเสนอรัฐบาล 6 ข้อ และพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชนกว่า 30 หน่วยงาน/บุคคล อาทิ นายวชิรวิชญ์ ไพศาลกุลงศ์ (ออกัส) และนายชินพรรธน์ กิตติชัยวรางค์กูร (ฟลุท) นักแสดงวัยรุ่น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/33Ep5ZA

Shares:
QR Code :
QR Code