จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง Charity TB Run 2019

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย


ภาพประกอบจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ


จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง Charity TB Run 2019 thaihealth


มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง Charity TB Run 2019


เนื่องด้วย วันที่ 24 มีนาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้เป็นวันวัณโรคสากล และยังรายงานอีกด้วยว่าประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีผู้ติดเชื้อวัณโรคสูงถึง 1.2 แสนคนต่อปี และมีเพียง 60% ของผู้ติดเชื้อวัณโรคเท่านั้นที่เข้าถึงการตรวจวินิจฉัย และการดูแลรักษา ทำให้ผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทยมีอัตราเสียชีวิตมากถึงปีละ 12,000 ราย และคาดว่าจะมีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 4,500 รายที่ต้องใช้งบประมาณในการดูแลรักษาที่ค่อนข้างสูง


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกับ สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล "Charity TB Run 2019 Mini Marathon ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการเดิน วิ่ง และเพื่อสร้างกระแสรณรงค์ในช่วงวันวัณโรคสากลประจำปี พ.ศ.2562 (World TB Day 2019) โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรค โดยเฉพาะปีนี้จะมุ่งเน้นการช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR TB) ที่ยากไร้และประสบปัญหาจากวัณโรค และพัฒนางานเสริมสร้างความเข้าใจตลอดจนกิจกรรมดำเนินงานการควบคุมป้องกันวัณโรคต่อไป


กิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล "Charity TB Run 2019 Mini Marathon ครั้งที่ 3" จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2562 ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/2Tsjwpy หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID: @fanaticrun

Shares:
QR Code :
QR Code