จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ รณรงค์สร้างจิตสานึกเพื่อการลดปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ ในพื้นที่การท่องเที่ยวเขตทหารต้นแบบ กองทัพอากาศ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ