จังหวัดสระแก้ว ทอดกฐินปลอดแอลกอฮอล์

เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ทุกอำเภอ โดยร่วมแรง ร่วมใจ จัดงานบุญประเพณีทอดกฐินปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมสร้างความดี โดยร่วมใจรณรงค์งดเหล้าในงานศพ ตลอดจนงานบุญประเพณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ให้รุ่นลูกๆ หลานๆไ ด้ดำเนินการเป็นแบบอย่างที่ดีสืบต่อไป

นอกจากนี้ยังมีพิธีทอดกฐินสามัคคีและขบวนกฐินปลอดเหล้า บรรยากาศภายในงานมีแต่รอยยิ้มที่อิ่มบุญ ด้วยบุญอันบริสุทธิ์ บุญที่เต็มไปด้วยความเมตตาปราณี มุทิตา อุเบกขาเป็นเนื้อนาบุญที่แท้จริง ผู้ท้องที่-ผู้นำชุมชนรวมถึงผู้นำศาสนาและประชาชนทั่วไป ให้ความสำคัญกับงานบุญประเพณีปลอดเหล้า 

ซึ่งภายในงาน ร่วมกันประชาสัมพันธ์รณรงค์งานบุญประเพณีจังหวัดสระแก้วงดเหล้า รวมทั้งแจกเอกสาร, แผ่นพับ, สติ๊กเกอร์ฯลฯ เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักให้กับประชาชนหรือผู้ร่วมงานบุญในเขตจังหวัดสระแก้ว ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ไม่มีผู้คนดื่มสุราหรือทะเลาะวิวาทภายในงาน ชาวต่างจังหวัด กว่า 100 ราย ที่นำกองกฐินสามัคคีมาร่วม และประชาชนในพื้นที่และเขตพื้นที่ใกล้เคียง กว่า 500 ราย มีความสบายใจ และปิติยินดีกับการทอดกฐินสามัคคีปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในครั้งนี้

 

ที่มา : เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดสระแก้ว โดย นายวิสุทธิศักดิ์ จันที

Shares:
QR Code :
QR Code