จังหวัดราชบุรีประกาศเจตนารมณ์ร่วม “รวมพลคนสร้างราชบุรี เมืองสุขภาวะ”

 

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในงาน “รวมพลคนสร้างราชบุรี เมืองสุขภาวะ” เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนสุขภาวะทางสังคมของภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ชัดเจนและเป็นรูปธรรม การเคลื่อนไหวการทำงานและผลดำเนินการของเครือข่ายที่เป็นปัจจุบันฃ

รวมพลคนสร้างราชบุรี เมืองสุขภาวะ

เมื่อวันที่ 21กุมภาพันธ์ 2555 นายสุรพล แสวงศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในงาน “ รวมพลคนสร้างราชบุรี เมืองสุขภาวะ ” ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนโครงการบูรณาการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดราชบุรี ภายใต้เครือข่ายที่เข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดโครงการครั้งนี้ คือ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนสุขภาวะทางสังคมของภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ชัดเจนและเป็นรูปธรรม การเคลื่อนไหวการทำงานและผลดำเนินการของเครือข่ายที่เป็นปัจจุบัน

สำหรับการจัดงานในวันนี้ ภายใต้ชื่องาน “รวมพลคนสร้างราชบุรี เมืองสุขภาวะ” เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายสุขภาวะทั้ง 4 เขต พื้นที่ ได้แก่ เขตที่ 1 อำเภอเมือง วัดเพลง เขตที่ 2อ ำเภอบ้านโป่ง โพธาราม บางแพ เขตที่ 3 อำำเภอดำเนินสะดวก ปากท่อ และ เขตที่ 4 อำเภอจอมบึง สวนผึ้ง บ้านคา ได้แสดงผลงานพื้นที่ต้นแบบ บุคคลต้นแบบ และชุมชนต้นแบบด้านสุขภาวะ จนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน และช่วยกันรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ธรรมชาติ และและการร่วมกันพัฒนาบูรณาการระหว่างรัฐและท้องถิ่น ให้เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นคนมีจิตใจดี และไม่ทิ้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้ ประธานในพิธี ได้ร่วม ลงนามการประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกันกับภาคีเครือข่ายสุขภาวะทั้ง 4 เขต บนเวทีครั้งนี้ด้วย

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ