จังหวัดชุมพร เชิญร่วมงานประเพณี “สงกรานต์สุขเสมอ ที่ชุมพร”

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบขากอินเทอร์เน็ต


จังหวัดชุมพร เชิญร่วมงานประเพณี


จังหวัดชุมพร เชิญร่วมงานประเพณี "สงกรานต์สุขเสมอ ที่ชุมพร"


จังหวัดชุมพร โดยเทศบาลเมืองชุมพร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร สสส. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 สงกรานต์วิถีไทย เล่นน้ำปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ ภายใต้ชื่องาน "สงกรานต์สุขเสมอ ที่ชุมพร" ในระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีของชาติไทยให้ดำรงสืบไป อีกทั้ง เป็นการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น


สำหรับกิจกรรมเริ่มตั่งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 19.30 น. เป็นพิธีสวดเจริญอายุวัฒนมงคล (สะเดาะเคราะห์) บูชาพระพุทธรูปประจำวันเกิด ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร และในวันศุกร์ ที่ 13 เมษายน 2561 ตั่งแต่เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ ถนนปรมินทรมรรคา พร้อมกับการปล่อยปลา บริเวณท่าน้ำหลังป้อมตำรวจ ต่อจากนั้น เวลา 09.00 น. พิธีทำบุญเลี้ยงพระและพิธีขึ้นเบญจา รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร เวลา 10.30 น. ชมขบวนแห่สงกรานต์ ประกอบด้วย รถสงกรานต์ รถพระพุทธรูปอภัยมงคลสมังคี รถพระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ รถพระรูปกรมกลวงชุมพร ซึ่งขบวนแห่ในตัวเมืองชุมพร ไปสิ้นสุดที่พิธีเปิดงาน "สงกรานต์สุขเสมอ ที่ชุมพร" ณ เวทีกลางถนนสุขเสมอ ในเวลา 12.00 น. และต่อด้วยกิจกรรมรื่นเริงเล่นน้ำดำหัว ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรีคอนเสิร์ต ถนนสุขเสมอ


เทศบาลเมืองชุมพร จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมงานประเพณีสงกรานต์ โดยแต่งกายผ้าไทย หรือเสื้อลายดอก พร้อมกับเล่นน้ำด้วยความสุภาพตามประเพณีที่ดีของไทย

Shares:
QR Code :
QR Code