จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นพยาธิ?

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน


จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นพยาธิ? thaihealth


แฟ้มภาพ


เนื่องจากพยาธิส่วนใหญ่ติดต่อถึงคนได้โดยการกิน ไข่ของพยาธิอาจปนเปื้อนอยู่ในอาหารและน้ำที่กินเข้าไป มีเพียงพยาธิปากขอเท่านั้นที่ชอนไชผ่านผิวหนังของคนที่ไม่ใส่รองเท้า


อุปนิสัยและรสนิยมในการกินอาหารดิบและน้ำที่ไม่สะอาด


เรื่องอุปนิสัยและรสนิยมในการกินอาหาร จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญช่วยตอบข้อสงสัยว่า ตนเองมีโอกาสติดเชื้อพยาธิได้หรือไม่ เพราะถ้านิยมกินอาหารที่ไม่สะอาด ดิบๆ ก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิได้ง่าย ตัวอย่างเช่น ผักสดที่ไม่ได้ล้าง เนื้อดิบ ลาบเลือด ปลา-ก้อย น้ำที่ไม่สะอาด เป็นต้น เพราะฉะนั้นในการกินอาหารจึงควรทำความสะอาดหรือปรุงอาหารให้สุกก่อนกินทุกครั้ง ด้วยการล้างผักสด หรือ กินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น


อาการของการเป็นพยาธิ


อีกประเด็นหนึ่งที่ช่วยยืนยันการติดเชื้อพยาธิ คือ อาการที่ปรากฏออกมาเมื่อมีพยาธิในลำไส้ ด้วยการปรากฏให้เห็นตัวพยาธิไชออกมาทางทวารหนัก หรือออกมาปะปนกับอุจจาระ เช่น 


  • พยาธิเส้นด้ายที่มักออกมาวางไข่ที่รูเปิดของทวารหนักในเด็กเล็กตอนกลางคืน ทำให้เกิดอาการคันก้น ทำให้เด็กเล็กนอนไม่หลับ และร้องไห้โยเย 
  • ในผู้ใหญ่ที่นิยมกินลาบเลือด หรืออาหารอื่นๆ ที่ปรุงจากเนื้อหมูหรือเนื้อวัวดิบ ก็อาจทำให้เกิดโรคพยาธิตัวตืดได้ เมื่อพยาธิเหล่านี้เจริญเติบโตในลำไส้จนเป็นตัวแก่ ส่วนของข้อหรือปล้องของตัวพยาธิตัวตืดที่แก่จัด จะหลุดออกจากตัว และออกมาทางรูทวารหนัก มีลักษณะเป็นแถบขาวๆ หรือปนมากับอุจจาระได้


นอกจากนี้ ในผู้ที่ติดเชื้อพยาธิตัวจี๊ด อาจมีอาการคันตามผิวหนังจากการที่พยาธิตัวเล็กๆ ชอนไชในชั้นใต้ผิวหนังได้

Shares:
QR Code :
QR Code