จอมบึงมาราธอน ชู “กรีนรันเนอร์” ลดขยะ-รักสิ่งแวดล้อม

สสส. – มูลนิธิวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง – สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย เตรียมจัดงานวิ่ง “จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 29” ในวันที่ 18-19 ม.ค. 57 ที่ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี ชู “กรีนรันเนอร์” ลดขยะ – รักสิ่งแวดล้อม ชวนอีก 8 หมื่นหมู่บ้านทั่วประเทศ วิ่งเพื่อสุขภาพดี ลดภาระโรคเรื้อรัง

เมื่อวันที่ 7 มกราคม ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย ร่วมแถลงข่าว “สสส. จอมบึงมาราธอน Thai Health Chom Bueng Marathon 2014” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2557 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

โดย ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า การจัดการแข่งขัน สสส.จอมบึงมาราธอน ปีที่ 29 ภายใต้คำขวัญ “ชวนขยับทั้งประเทศ : THAILAND on the MOVE” สอดคล้องกับนโยบายของ สสส. ในการรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ออกกำลังกายด้วยการเดินวิ่งและการมีกิจกรรมทางกายอื่นๆ จนเป็นวิถีชีวิตและกระตุ้นให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อาหาร สิ่งแวดล้อมและสังคม

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรต่างๆ ทำงานร่วมกันด้วยจิตอาสา ซึ่งจะส่งผลให้กิจกรรมมีความยั่งยืนและเป็นต้นแบบของการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวอย่างให้อีกกว่า 8 หมื่นหมู่บ้าน ทั่วประเทศ เห็นคุณค่าของการมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกายเพื่อลดภาวะโรคเรื้อรัง

“การจัดงานในปีนี้มีความพิเศษ คือ มีการรณรงค์ให้มีขยะในงานน้อยที่สุด เรียกว่า “กรีนรันเนอร์” การวิ่งด้วยแก้วน้ำใบเดียว โดยให้นักวิ่งเตรียมภาชนะส่วนตัวมารับอาหารจากจุดบริการอาหารและเครื่องดื่มที่หลังเส้นชัย เพื่อช่วยกันลดปริมาณจานโฟมหรือวัสดุที่เราต้องทิ้งที่ทำให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม” ทพ.กฤษดา กล่าว

ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ ประธานมูลนิธิวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปี 2546 – 2547กล่าวว่า ชาวจอมบึงจัดกิจกรรมวิ่งเป็นครั้งแรกในปี 2528 จากงานวิ่งเล็กๆ พัฒนามาเป็นการวิ่งครึ่งมาราธอน และวิ่งมาราธอน จนปัจจุบันจัดงานวิ่งเป็นครั้งที่ 29 แล้ว ถือเป็นงานวิ่งประเพณีของชาวบ้านที่มีมาตรฐานสากล และนำความภาคภูมิใจมาให้ชาวจอมบึงเป็นอย่างมาก โดยคาดว่าปีนี้จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจอมบึงมาราธอน กว่า 5,000 คน

“นอกจากการวิ่งมาราธอนแล้ว ระหว่างวันที่ 18-19 ม.ค. มีการจัดกิจกรรมมากมาย เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ราชบุรี และการเรียนรู้วิถีชาวจอมบึง โดยมีกิจกรรมขี่จักรยานรณรงค์ “จอมบึงเมืองจักรยาน” นิทรรศการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและนำเที่ยวชมวิถีชีวิตพอเพียงคนจอมบึง และร่วมกันบริจาคเพื่อโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนในชนบท” ผศ.ดร.โสภณ กล่าว

ด้าน นายพจน์ เพิ่มพรพิพัฒน์ ประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทย กล่าวว่า สมาพันธ์ฯ ให้การสนับสนุน “จอมบึงมาราธอน” อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญในวันที่ 18 ม.ค.จะมีการประชุมสามัญประจำปีผู้แทนชมรมวิ่งทั่วประเทศ กว่า 200 คน จาก 500 กว่าชมรมร่วมประชุมด้วย 

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่http://www.chombuengmarathon.com หรือ โทร. 02-2720142, 081-6584704

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code