งาน Race on the moon 2019 คึกคัก

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


งาน Race on the moon 2019 คึกคัก thaihealth


งาน Race on the moon 2019 วิ่งและปั่นผ่านจุดสำคัญ 5 แห่งของจังหวัดจันทบุรี ประชาชนร่วมแสดงพลังรักสุขภาพอย่างคึกคัก


วันที่ 27 ม.ค.62 เมื่อเวลา 06.00น. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ร่วมจัดโครงการ “วิ่งและปั่นที่จันทบูร Race on the moon 2019” ที่จังหวัดจันทบุรี


ขณะที่ไฮไลต์ของงานนี้คือการใช้เส้นทางผ่านจุดสำคัญของจังหวัดจันทบุรี 5 แห่ง ประกอบด้วย สะพานวัดจันทนาราม (ริมน้ำจันทบูร) ประตูน้ำคลองภักดีรำไพ ศาลหลักเมือง หอจดหมายเหตุ และ วังสวนบ้านแก้ว


โดยในครั้งนี้มีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พลตำรวจตรีวัฒนา ยี่จีน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี คุณปราณี จั่นนพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดจันทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริชัย ประทีปฉาย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คุณเมธี จึงสงวนสิทธิ์ ประธานจัดงานและประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยพิธีเปิดได้มีการปล่อยตัวนักวิ่งและนักปั่นจักรยาน ซึ่งแบ่งออกเป็นการวิ่ง 3 ระยะ ได้แก่ ฮาลฟ์มาราธอน 21.3 กม. มินิมาราธอน 10.5 กม.ฟันรัน 4.7 กม.และการปั่นจักรยานระยะทาง 44 กิโลเมตร


สำหรับโครงการ “วิ่งและปั่นที่จันทบูร Race on the moon 2019? จัดขึ้นเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในกองทุนพระราชทานแก่เยาวชนชาวไทย เยาวชนชาวกัมพูชาและเยาวชนชาวลาวในโอกาสต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code