งาน 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

featured

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ที่อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่วนแยกตลิ่งชัน ได้จัดงานวัน “10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ” โดยมีกิจกรรมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้เสียชีวิตจากการทำงาน และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การสร้างต้นแบบงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อพัฒนาเครือข่ายดำเนินงานสู่สถานประกอบกิจการ การอภิปราย เรื่อง “ต้นแบบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานช่วยสถานประกอบกิจการได้อย่างไร” โดย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยแรงงาน

Shares:
QR Code :
QR Code