งาน เด็กพิการเรียนไหนดี ปี 67

เด็กพิการเรียนไหนดี67

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 66 ที่อาคาร ไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคม บริษัท กล่องดินสอ จำกัด จัดงาน “เด็กพิการเรียนไหนดี ปี 67” มหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาสำหรับเด็กพิการจากทั่วประเทศ ปีที่ 5 มีกิจกรรม Work shop “ปั้นพอร์ต” แนะแนวแฟ้มสะสมผลงานนำเสนอมหาวิทยาลัย เทคนิค “ปั้นคำ” การสอบสัมภาษณ์ และบุคลิกภาพ โดยรุ่นพี่นักศึกษาพิการที่มีประสบการณ์ พร้อมบูธสถาบันการศึกษา เพื่อพบปะ และตอบข้อสงสัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครองโดยตรง มีองค์กร โรงเรียน มหาวิทยาลัยเข้าร่วมกว่า 90 แห่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=350322

Shares:
QR Code :
QR Code