งาน “วันไข่โลก” รณรงค์คนไทยบริโภคไข่

/data/content/26074/cms/e_ajklmqrsu679.jpg


          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันไข่โลก เป็นครั้งแรกในประเทศไทย หวังกระตุ้นให้คนไทยบริโภคไข่ไก่เพื่อขึ้น     


         นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังแถลงข่าวงาน "วันไข่โลก 2014" ที่กำหนดจัดขึ้นวันที่ 10-14 ต.ค. ณ สยามสแควร์วัน ว่าวัตถุประสงค์การจัดงาน สืบเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ หรือ Egg Board ได้ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557-2561 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้คนไทยบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้นจาก 200 ฟอง/คน/ปี เป็น 300ฟอง/คน/ปี ในปี 2561


          โดยภายในงานจะได้พบกับเมนูไข่พระอาทิตย์ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาให้กรมการค้าต่างประเทศ ดำเนินการเผยแพร่ ทั้งนี้ งานดังกล่าวเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานคร และกระจายสู่ประชาชนทั่วประเทศ ทุกภูมิภาคในโอกาสต่อไป


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code