งานแหล่งเรียนรู้พื้นที่สุขภาวะดี 15 สถานีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และงานประกวดพืชผักสวนครัวในภาชนะ

featured

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้พื้นที่สุขภาพดี 15 สถานีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และงานประกวดพืชผักสวนครัวในภาชนะขึ้น ที่ ตลาดบางเชือกหนัง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในงานมีการสาธิตขยายพันธุ์ไม้ การปลูกผักหลากหลายชนิดในภาชนะ การแนะนำการใช้จุรินทรีย์ EM และการใช้ประโยชน์ พร้อมด้วยการประกวดพืชผักสวนครัวในภาชนะ และอีกกิจกรรมที่สำคัญคือ กิจกรรมเยี่ยมชม 15 สถานีในพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีมัคคุเทศก์น้อยประจำสถานีพาเยี่ยมชม

Shares:
QR Code :
QR Code