งานแสดงผลิตภัณฑ์อินทรีย์และผลผลิตตลาดสีเขียวชุมชนครั้งที่ 6

featured

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา รศ. จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการบริหารแผนคณะ 5 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานบริษัทสวนเงินมีมา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงผลิตภัณฑ์อินทรีย์และผลผลิตตลาดสีเขียวชุมชนครั้งที่ 6 (Green Fair’06)“ พลังผู้บริโภคสีเขียว สู่เส้นทางเกษตรอินทรีย์ชุมชน ” ณ ฮอลล์เอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Shares:
QR Code :
QR Code