งานแถลงข่าว โครงการรณรงค์การใช้จักรยาน เพื่อประหยัดพลังงาน วันปลอดรถ ลดโลกร้อน (Car Free Day 2013)

featured

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ที่ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย และภาคเครือข่าย ร่วมกันแถลงข่าว โครงการรณรงค์การใช้จักรยาน เพื่อประหยัดพลังงาน วันปลอดรถ ลดโลกร้อน (Car Free Day 2013) ซึ่งตรงกับวันที่ 22 กันยายน ของทุกปี โดยมีภาคีเครือข่าย ผู้รักสุขภาพ และนักปั่น เข้าร่วมจำนวนมาก

Shares:
QR Code :
QR Code