งานแถลงข่าว เรื่อง กินตาม Social Media และการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10

featured

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ อาคารพญาไท พลาซ่า โดยมี พญ.จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผอ. สำนักโภชนาการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และอาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวเรื่อง กินตาม Social Media และการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10

Shares:
QR Code :
QR Code