งานแถลงข่าว สัปดาห์นมแม่โลก 2557

featured

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยจัดงานสัปดาห์นมแม่โลกวันที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ อาคารสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รณรงค์หญิงตั้งครรภ์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และนมแม่ร่วมกับอาหารตามวัยนาน 2 ปี หรือนานกว่านั้น ตลอดจน “แม่ออนไลน์” แสดงพลัง “ปฎิเสธ” การแจก – การรับนมผง เพื่อกระตุ้นกระแสการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างยั่งยืน และสนับสนุน พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/1kNCdBk

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ