งานแถลงข่าวเปิดตัว Application Wheel-go-round

featured

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Application Wheel-go-round ภายใต้ โครงการเผยแพร่ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้รถเข็น ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเยาวชนผู้จัดทำแอปพลิเคชั่น ได้แก่ น้องๆ จากทีม wheel-go-round และทีม Microsoft Student Partner (พัฒนาแอปพลิเคชั่น)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/xeB9Rk

Shares:
QR Code :
QR Code