งานแถลงข่าวอัตราการสวมหมวกนิรภัยปี 2555

featured

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 มูลนิธิไทยโรดส์ เครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน ศูนย์วิชาการเพื่แความปลอดภัยทางถนน (ศวปก.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และคณะทำงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด จัดแถลงสถานการณ์เฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนน ภาพรวมผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่สวมหมวกนิรภัยทั่วทั้งประเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www4.thaihealth.or.th/partner/arti_partner/33632

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ