งานแถลงข่าวการจัดงาน คนไทยขอมือหน่อย คนละไม้คนละมือเพื่อสังคมน่าอยู่

featured

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” ร่วมกับมหามวลมิตรการพัฒนาประเทศไทย อันได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายองค์กรต่างๆ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “คนไทยขอมือหน่อย คนละไม้คนละมือเพื่อสังคมน่าอยู่”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/nP7I7d

Shares:
QR Code :
QR Code