งานเสวนา ยาดี:กันลืม กันล้ม ในผู้สูงอายุ

featured

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานเสวนา ยาดี:กันลืม กันล้ม ในผู้สูงอายุ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการเข้าร่วมเสวนา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/nuEzDI

Shares:
QR Code :
QR Code