งานเวทีเสวนามโนทัศน์ใหม่ผู้สูงอายุเรื่อง การขยายอายุการทำงาน บทเรียนจากต่างประเทศและบริบทสำหรับสังคมไทย

featured

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) จัดเวทีเสวนามโนทัศน์ใหม่ผู้สูงอายุ เรื่อง การขยายอายุการทำงาน บทเรียนจากต่างประเทศและบริบทสำหรับสังคมไทยขึ้น ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Shares:
QR Code :
QR Code