งานสังคมสุขใจครั้งที่ 7

featured

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ที่ปฐม ออร์แกนิก วิลเลจ สวนสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจ สามพรานโมเดล สวนสามพราน จ.นครปฐม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จัดงานสังคมสุขใจครั้งที่ 7 เราปรับ…โลกเปลี่ยน ชีวิตวิถีใหม่ ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ สู่ ชีวิตที่สมดุลและสุขภาพดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/38gRzcK

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ