งานวันเบาหวานโลก 2566 World Diabetes Day 2023

วันเบาหวานโลก

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2566 ที่อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวในพิธีเปิดงานวันเบาหวานโลก 2566 “World Diabetes Day 2023” ว่า ใน 1 ปี มีผู้ป่วยเบาหวานมากกว่า 3 ล้านคน ที่น่าห่วงคือ จำนวนผู้ป่วยรายใหม่มีถึง 3 แสนคนต่อปี ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และเมตะบอลิสม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดงานครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานแบบครบวงจร แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในผู้ป่วยเบาหวาน ภายใต้หัวข้อ เบาหวาน..รู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน… ภายในงานมีการตรวจระดับน้ำตาล ประเมินความเสี่ยง แนะนำโภชนาการ และการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=350918

Shares:
QR Code :
QR Code