งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2557 "ผู้สูงวัย ใสใจอนาคต"

featured

เมื่อวันที่ 09 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดงาน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2557 “ผู้สูงวัย ใส่ใจอนาคต” ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต ภายในงานมีพีธีมอบรางวัลที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ การแสดงของผู้สูงอายุและภาคีเครือข่าย รวมถึงบูธกิจกรรมต่างๆ วันผู้สูงอายุ ตรงกับวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี

Shares:
QR Code :
QR Code