งานวัดลอยฟ้า ‘จิตตนคร’ เปิดประตู สู่เมืองแห่งจิต

          งานวัดลอยฟ้า ‘จิตตนคร’ เปิดประตู สู่เมืองแห่งจิต

/data/content/23565/cms/cdiloprtv479.jpg

          ‘จิตตนคร นครหลวงของโลก’ หนึ่งในพระนิพนธ์ชิ้นเอกทางพระพุทธศาสนา สมัยปัจจุบันของ ‘สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆ ราช สกลมหาสังฆปริณายก’ ที่นำพระธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้ามาสะท้อนสภาวะความ เป็นไปของจิตใจในรูปแบบของบทละคร นับว่าเป็นแรงบันดาล ใจสำคัญที่ทำให้ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญวัดบวรนิเวศวิหาร สำนักงาน ทรัพย์สินส่วนพระ มหากษัตริย์ สำนัก งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ธรรมภาคีกว่า 100 องค์กร ต่างร่วมมือกันจัด “งานวัดลอยฟ้า ครั้งที่ 2 ญาณสังวร 101 จิตตนคร” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระองค์ที่ทรงคุณค่าต่อการสืบสาน โดยจำลองจิตตนครจากพระนิพนธ์ ให้เป็นมหกรรมและนิทรรศการทางธรรมขึ้น

          พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้แทนจากวัดบวรนิเวศวิหาร กล่าวว่า การจัดงานวัดลอยฟ้า เป็น การนำหลักธรรมให้เข้าถึงประชาชน เพราะเรื่องธรรมะไม่ได้มีอยู่แค่ในวัดเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่มนุษย์ควรนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่ทุกลมหายใจ ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำวัน ชีวิตของเราสงบ สมดุล มีสติ มีความหมาย สุขทั้งกายและใจ ซึ่งผู้ที่ยึดหลักธรรมประจำใจ จะเป็นผู้ที่มีแต่ความเจริญด้วยสติ ปัญญา ไม่มีความเสื่อม

          “งานวัดลอยฟ้าฯ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกและสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้ประชาชนทั่วไป รวมทั้งให้ภาคีด้านพระพุทธศาสนา ได้ร่วม กันแลกเปลี่ยนและขับเคลื่อนงานธรรมะเพิ่มมาก ขึ้น” นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ บอกจุดประสงค์ของการจัดงานวัดลอยฟ้าฯ

          นายแพทย์บัญชา บอกเพิ่มเติมอีกว่า ภายในงานจะจัดนิทรรศการที่เน้นการขับเคลื่อนทั้งทางธรรมและสังคม ซึ่งเด็กและเยาวชน สามารถเข้าถึงพระธรรมได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสนุกกับการเรียนรู้ธรรมะ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครหุ่นสาย  ละครเวที และการแสดงดนตรีด้วย

          ด้านตัวแทนธรรมภาคีอย่าง วราพรรณ หงุ่ยตระกูล องค์กรภาคีกลุ่มธรรมดา พูดถึงมหรสพบันเทิงธรรมว่า การถ่ายทอดพระธรรมที่เกิดขึ้นในงานวัดลอยฟ้าในรูปแบบที่แตกต่างออกไปอย่าง ละครเวทีที่มีชื่อเรื่องว่า ‘จิตตา กับ นคร’ โดยผู้เขียนบทละครจะถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือ ‘จิตตนคร’ เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจ และการแสดงออกโดยใช้หลักธรรมเข้ามาช่วยในการดำรงชีวิต ส่วนงานแฟชั่นโชว์ธรรมดา ชื่อว่า ‘ธรรมะศรัทธา’ โดยมี 9 ดีไซเนอร์ และ 9 ห้องเสื้อชั้นนำ เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย

          ภายใน”งานวัดลอยฟ้า ครั้งที่ 2 ญาณสังวร 101 จิตตนคร”  มีนิทรรศการ 2 ชุดสำคัญคือ ญาณสังวรเถรธรรม คือ เถรธรรม 10 ซึ่งหมายถึงคุณธรรมของพระเถระที่ควรแก่การรับรู้ และ จิตตนคร ที่นำพระนิพนธ์มาจำลองเป็น 5 ฉากสำคัญ คือ ไตรภูมิโลก จิตตนิทรรศน์ กองทัพมรรค โรงแสดงธรรม และห้องบริหารจิต รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และบริหารจิตหลายรูปแบบทั้ง การบรรยาย เสวนา อภิปราย สวดมนต์ จิตตภาวนา ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.30 น. ศูนย์การค้าสยามพารากอน

          เพราะพระธรรม ไม่ใช่สิ่งที่เข้าถึงยาก หากเปิดรับด้วยใจ…

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

 

 

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ