งานมอบรางวัลภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค (สคบ.แอด อะวอร์ด) ประจำปี 2556

featured

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดงานพิธีมอบรางวัลภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค (สคบ.แอน อะวอร์ด) ประจำปี 2556 ขึ้นที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ได้รับเกรียติจากเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายจรชัย มูลทองโร่ย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

Shares:
QR Code :
QR Code