งานมอบรางวัลผู้ประกอบการในโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แกนนำสร้างสุของค์กร

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2566 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ จัดงานมอบรางวัลผู้ประกอบการในโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=343123

Shares:
QR Code :
QR Code