งานพิธีมอบเกียรติบัตรร้านอาหารมาตรฐาน และแผงลอยต้นแบบ

featured

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 สมาคมภัตตาคารไทยมีพิธีมอบเกียรติบัตรร้านอาหารต้นแบบ และร้านแผงลอยเพื่อสุขภาวะ ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานร้านอาหาร และแผงลอยเพื่อสุขภาวะ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ วราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องอู่ทอง สโมสรรัฐสภา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/5K3gmE

Shares:
QR Code :
QR Code