งานประเพณีบุญบั้งไฟแสนปลอดเหล้า เทศบาลตำบลกุดดู่

ที่มา : แฟนเพจเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน


ภาพประกอบจากแฟนเพจเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน


งานประเพณีบุญบั้งไฟแสนปลอดเหล้า เทศบาลตำบลกุดดู่ thaihealth


จ.หนองบัวลำภู จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟแสนปลอดเหล้า


วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดและขบวนแห่งานประเพณีบุญบั้งไฟแสน เทศบาลตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสังข์ จังหวัดหนองบัวลำภู กับความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นและเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้มีการร่วมมือกันจัดประเพณีบุญบั้งไฟและรณรงค์งดเหล้า งดการพนันไปพร้อม ๆ กัน นำโดย คุณวิริยา แก่นปัดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดประเพณีบุญบั้งไฟ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี


งานประเพณีบุญบั้งไฟแสนปลอดเหล้า เทศบาลตำบลกุดดู่ thaihealth


วันที่ 11 พฤษภาคม มีการจัดขบวนแห่และประกวดเซิ้งบั้งไฟ ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน โดยมีมาตรการสำคัญซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของตำบลกุดดู่คือ ไม่ให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขบวนแห่ เพราะจะมีการหักคะแนนจากคณะกรรมการจัดงานซึ่งมีผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย นอกจากนี้ในพื้นที่จัดงานและจุดบั้งไฟ ก็ไม่ให้มีร้านขายเร่หรือแผงลอยที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Shares:
QR Code :
QR Code