งานประกาศผลโครงการ Gen A รวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา

featured

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือค่าย จัดงานประกาศผลโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2557 ปี 3 แนวคิด Gen A “รวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา” Gen A (Generation Active) โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี มอบรางวัลชนะเลิศและให้โอวาท งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ โครงการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยปลูกจิตสำนึก พร้อมทั้งกระตุ้นเด็กและเยาวชนให้เกิดความกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆ เพื่อชุมชนของตนเอง อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นสังคมพลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen) ที่พลเมืองทุกคนมีความรู้รับผิดชอบในหน้าที่ของตนและสำนึกสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ทำให้ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/1rQGp0E

Shares:
QR Code :
QR Code